هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

سال بين المللي سياره زمين 2007-2005

مناسبتهاي جهاني مرتبط باعلوم زمين

 

سال بين المللي سياره زمين 2007-2005

علوم زمين براي جامعه
  
  
اتحاديه بين المللي علوم زمين شناختي (IUGS) و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (UNESCO) با مشاركت يكديگر به منظور ارتقاء سال بين المللي سياره زمين تحت سيستم سازمان ملل تلاش مي كنند.
  
اين بروشور علل اين مطلب را براي شما بين مي كند.
  
   *
امروزه دانشمندان علوم زمين نقشي كليدي در ساخت و ساز پايدار دارند*
  
راه منتهي به سال سازمان ملل
  
سالهاي بين المللي سازمان ملل مي توانند در نشستهاي مجمع عمومي در پاييز اعلام شوند، و تنها به درخواست يك يا چند دولت عضو اين سازمان باشند. جمهوري خلق چين رهبري را به عهده گرفته و درخواست هاي پشتيباني ديگر كشورها نيز درحال افزايش است.
  
نشستي اطلاعاتي و عاليرتبه در يونسكو و در تاريخ يازدهم فوريه 2004 با شركت وكلا و نمايندگان دائمي سازمان هاي علمي و غير علمي برگزار شد. در اين نشست 180 شركت كننده شامل وكلاي دائمي از 58 دولت عضو حضور داشتند.
  
در نزديكي آپريل 2004، هشت كشور عضو سازمان ملل حمايت سياسي خود را از سال بين المللي علوم زمين اظهار داشتند: چين، روسيه، هند، مكزيك، برزيل، آرژانتين، ايتاليا، اردن. پشتيباني وزارتخانه اي در كشورهاي استراليا، اتريش، كانادا، آلمان و هلند تدوين شده و انجمن هاي ملي علوم زمين در ايران، مغولستان، ژاپن، نروژ، ايسلند، هند ، فرانسه، بوسني و هرزگوين، پرو، روماني، ازبكستان و انگلستان نيز اعلام حمايت كرده اند. تمامي واحد هاي مربوط با زمين در ICSU ( IUGG, IGU, IUSS, SCL-ILP) موافقت كرده اند كه مشاركت كاملي داشته باشند. موزه سنكنبرگ و موسسه تحقيقات و ديگر موزه هاي طبيعي نيز همكاري خواهند كرد.
  
به زودي نامه اي به مجمع عمومي سازمان ملل در درخواست براي اعلام سال بين المللي سياره زمين در سال 2006، فرستاده خواهد شد. علاوه بر اين، كشورهاي عضو سازمان ملل براي اعمال حمايت بر مبناي طرح ريزي مجمع عمومي سازمان ملل جذب خواهند شد.
  
  
پيوند با ديگر ابتكارات
  
دو ابتكار ديگر مربوط به زمين در دست تهيه است:50 IGY+ و IPY (سال بين المللي قطب (International Polar Year) ). IGY+50 يك ابتكار IUGG است و IUGG پيش از اين در سال سياره زمين مشاركت كامل داشته است. ارتباط مقطعي بين اين ابتكارات در نمودار زير نشام داده شده است.
  
تاريخ و سازماندهي
  
نماي سال بين المللي سياره زمين براي اولين بار در سي و يكمين كنگره بين المللي زمين شناسي در سال 2000 بيا ن شد. يك تيم مديريت، يك كميته برنامه علمي و يك كميته برنامه توسعه ايجاد شدند.
  
هر دو سازمان مادر در تيم مديريت (MT) نمايندگي داشتند؛ پروفسور ادواردو اف.جي. مولدر- رياست IUGS و دكتر اف. ولفگانگ ادر- مدير بخش علوم زمين يونسكو. تيم مديريت همچنين شامل؛ پروفسور ادوارد دربيشاير- رئيس كميته برنامه علمي، دكتر تد نيل- رئيس برنامه توسعه مي باشد. اين تيم توسط دكتر هنك جي.دبليو.جيي. شالك رهبري مي شود. تيم مديريت به وسيله يك تيم پشتيباني مشتمل بر؛ اعضاي كميته اجرايي IUGS، نمايندگان ديگر سازمان ها و ديگر اعضاي منفرد، حمايت مي شود. 
   

   
  

علت تعيين سالي به عنوان سال بين المللي سياره زمين
  
تنها يك زمين
  
نسل بشر نيازمند سياره خود است. ما كاملا به آن وابسته ايم، چراكه ما از آن پديد آمده ايم و براي هميشه بخشي از آن خواهيم ماند و تنها مي توانيم با تواضع نسبت به سيستم خود كفاي زمين زندگي نمائيم.
  
ما بيشتر مي آموزيم و بيشتر درمي يابيم كه باي زمين را همچون فرزندانمان پرورش دهيم، به خاطر خود فرزندانمان.
  
علوم زمين-كليدي براي پايداري
  
علوم زمين گره بسياري از اسرار زمين را باز نموده و پيشرفت بزرگي را در فهم چگونگي كاركرد زمين پديد آورده است.
  
با اين وجود، اين اطلاعات اغلب به طور شايسته مورد استفاده قرار نمي گيرند. ما اغلب در مكانهاي غلط قرار مي گيريم و منابع را به طور ناپايدار استخراج مي نمائيم، با وجوديكه قادريم خطرات طبيعي بسياري را با دقتي قابل توجه پيش بيني كنيم ما انچنان عمل مي كنيم كه پنداري هنوز نادان هستيم، در حاليكه كليد زندگي بهتر در دستمان است.
  
علوم زمين به طور جهاني دردسترس و تدارك ديده شده براي كمك به جوامع به منظور نيل به محيطي امنتر، سالمتر و ثروتمند تر براي همه است.
  
  
اين سال دو سري عملكرد عمده را در بر دارد:
   §
برنامه اي علمي، به منظور پاسخ گويي به سوالات علمي حياتي براي مخاطب قرار دادن نيازهاي اجتماعي
   §
يك برنامه گسترش، به منظور تشريح و ارتقاء منافع اجتماعي علوم زمين از طريق آموزش و فعاليتهاي روابط عمومي
  
  
برنامه علوم
  
هيئتي شامل 20 تن از دانشمندان عالي رتبه علوم زمين از اقصي نقاط جهان فهرستي شامل 8 زمينه از علوم مربوطه را انتخاب كردند كه عبارت است از:
  
آب هاي زير زميني (Groundwater)
  
مخاطرات (Hazards)
  
زمين و سلامتي (Earth & Health)
  
اقليم (Climate)
  
منابع (Resources)
  
كلان شهر ها (Megacities)
  
اعماق زمين (Deep Earth and Ocean)
  
اقيانوس (Ocean
  
  
گام بعدي شناسايي عناوين ضروري علوم با دستاوردهايي روشن درگستره هر موضوع است. در حال حاضر يك تيم با موضوعي كليدي براي هر عنوان تعيين شده كه موظف به انجام برنامه عملي است. هر تيم متني را فرآهم خواهد كرد كه به عنوان شرح حالي از هر عنوان منتشر خواهد شد. اين شرح حال هل در بيست و دومين كنگره بين المللي زمين شناسي در فلورانس در تاريخ آگست 2004، ارائه خواهند شد.
  
سپس يك سري گروه هاي پياده سازي ايجاد خواهند شد تا كار را در موضوعات هشتگانه به اجرا درآورند. هر تلاشي براي به كارگيري متخصصان از كشورهاي علاقه مند (نيازمند) به موضوعي خاص در اين برنامه ها صورت خواهد پذيرفت.
  
فرصت هاي مالي براي پشتيباني از مطالعات در سطح PhD در ملل كمتر توسعه يافته از طريق بانك جهاني و موسسات مشابه و بر مبناي 32 سال تجربه IUGS-UNESCO در برنامه هاي بين المللي علوم زمين از ميان دهها تن از صدها دانشمند بهره مندشده (به طور قابل ملاحظه از بين ملل بروز يافته) كشف خواهند شد.
  
هر برنامه علمي منتج به مجموعه اي از دستاوردها خواهد بود. يك برنامه توسعه متناسب (همزمان) با هدف كمك به رساندن اخبار نتايج حاصله به افراد نيازمند جواب، پيش خواهد رفت.
  

به نقل از پايگاه ملی داده های علوم زمين

  
; ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۳