هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

بارم بندی کتاب جغرافيای پيش دانشگاهی

با توجه به تغييرات و جابجايی های انجام شده در کتاب جغرافيای دوره پيش دانشگاهی ؛ در بخش بارم بندی آن نيز تغييراتی بوجود آمده است . از آنجا که ممکن است اخبار اين تغييرات با تاخير در اختيار همکاران قرار گيرد . در اين قسمت بارم بندی پيشنهادی ارائه  می گردد. و تنها زمانی که به صورت مکاتبات اداری ارسال شود سنديت خواهد يافت.

بارم بندي درس مباني دانش جغرافيا (پيش دانشگاهي)

  

جبراني

نيمسالي

زير مواد آزمون

رديف

4

3

                 فصل اول

1

2

5/1

                فصل دوم       

2

4

3

                        فصل سوم

3

4

5/3

                فصل چهارم

4

2

5/1

               فصل پنجم

5

4

5/2

                    فصل ششم

6

20

15

جمع

  
; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۳