هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

بارم بندی پيشنهادی جغرافيای دوره راهنمايی در سال ۸۴-۸۳

گروه جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تاليف کتب درسی بارم بندی کتاب جغرافيای دوره راهنمايی را در سال تحصيلی ۸۴-۸۳ به شرح زير پيشنهاد کرده است.

بارم بندي پيشنهادي گروه برنامه ريزي درسي جغرافيا براي سال اول راهنمايي

 

 

رديف                    عناوين دروس                  نوبت اول               دوم                  شهريور 

 

1                       درس اول تا ششم                         5                    1                       3

 

2                      درس هفتم تا پانزدهم                    11                    4                       6

 

3                     درس شانزدهم تا نوزدهم                 -                     5/4                   5/2

 

4                     درس بيستم تا بيست و پنج               -                       5/6                    5/4

 

5                           فعاليت عملي                         4                      4                       4

 

 

                             جمع                                  20                      20                       20

 

 

 

 

بارم بندي پيشنهادي گروه برنامه ريزي درسي جغرافيا براي سال دوم راهنمايي

 

 

رديف                    عناوين دروس                  نوبت اول               دوم                  شهريور 

 

1                      قاره آسيا ( 8 درس)                  11                    5/3                5/6

 

2                           افريقا ( 4 درس)                  6                      5/1                  4

 

3                           اروپا  ( 4 درس)                  -                        5                    3

 

4                           امريكا ( 4درس)                   -                        4                    2

 

5                           استراليا ( 2درس)                 -                        2                    1

 

6                          قطب جنوب (1درس)             -                        1                   5/0

 

7                          فعاليت عملي                        3                       3                    3

 

                            جمع                                 20                      20                   20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بارم بندي پيشنهادي گروه برنامه ريزي درسي جغرافيا براي سال سوم راهنمايي

 

 

رديف                    عناوين دروس                  نوبت اول               دوم                  شهريور

 

1                       بخش اول ( 3درس)                5                     5/1                      5/3

 

2                       بخش دوم ( 6درس)                 8                    5/2                          6 

 

3                       بخش سوم (2درس)                  3                       1                          2

 

4                       بخش سوم   (2درس)                 -                    5/3                         2

 

5                       بخش چهارم (2درس)                 -                      3                          2

 

6      بخش پنجم (4درس ، 2 درس براي مطالعه)       -                      4                      5/2

 

7                       بخش ششم ( 4 درس)                  -                   5/4                         2 

 

8                        فعاليت عملي                             4                     -                         -

 

                           جمع                                    20                      20                   20

 

  
; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۳