هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

دلايل اهميت خليج فارس ۲

۱۱ـ در نامه كارگزارى اول بنياد خليج فارس به وزارت خارجه، به تاريخ ۲۸ قوس ۱۳۰۱ آمده است: «لرد كرزن نايب السلطنه هندوستان كه حال وزارت خارجه انگلستان است در سنه ۱۹۰۳ به خليج فارس و عمان آمده، درشارجه مجلس دربار منعقد نمود و خطبه به عربى در حضور شيوخ عمانى قرائت كرده، چون نكات مهم سياسى داشته، حال سواد آن لفاً تقديم داشت. كارگزار عباسى محمد على در اين سخنرانى لرد كرزن دو بار از واژه خليج فارس استفاده كرده است

۱۲ـ بازگرداندن جزاير سه گانه به ايران و پيش از تشكيل كشور امارات انجام شده است. بنابراين به طور منطقى و قانونى امارات نمى تواند اعتراضى به اين قضيه داشته باشد.

 ۱۳ـ اما از نظر حقوقى، سبق تصرف و تملك و استيلاى يد بر اشيا و مملكت خود دليل بر مالكيت و تصاحب بر آنهاست. درواقع، همان گونه كه در ادعاهاى بين اشخاص سبق تصرف و تملك و حريم و حق ارتفاق مشترك ساكنان در طول مسير رودخانه ها و …مرعى مى شود درخصوص مالكيت و يا حاكميت و يا انتفاع از آبراههاى طبيعى و مصنوع و رودخانه ها و درياها نيز اهالى يك سرزمين، شبيه به حق افراد، حقوقى دارند كه اعمال اجراى آن را به هيأت حاكمه و دولت خود محول داشته اند و دولت مانند وكيلى در اعمال حق آنان قيام و اقدام مى كند. در آن زمان حدود آبهاى ساحلى و منطقه نظارت (مصوب ۲۴ تير ۱۳۱۳) حدود حاكميت ايران در درياى سرزمينى به وسعت ۶ مايل دريايى (هر مايل دريايى برابر ۱۸۵۲ متر) معين شد و ۶ مايل ديگر نيز براى اجراى بعضى قوانين و قراردادهاى مربوط به امنيت و دفاع مملكت و يا تأمين عبور و مرور دريايى منطقه نظارت منظور شد. بعداً برطبق قانون اصلاحى (مصوب ۳۸/۲۲) مبناى ترسيم عرض درياى سرزمينى و منطقه نظارت دولت ايران در خليج فارس و درياى عمان هر يك به ميان ۱۲ مايل دريايى تعيين شد. بدين ترتيب، در حال حاضر، ۱۷ جزيره از جزاير متعدد خليج فارس در حاكميت ايران هستند كه به ترتيب از تنگه هرمز به سوى منتهى اليه شمالى خليج فارس عبارتند از: هرمز، لارك، لاوان، قشم، هنگام، تنب بزرگ، تنب كوچك، ابوموسى، فارور، بنى فارور، سرى (سيرى)، كيش، شيتوار، هندورابى، خارك، خارگو و فارسى. تاريخچه سكونت و حاكميت ايرانى ها و عربها در خليج فارس(پيش از اسلام) طبق گفته مورخانى نظير: دياكونف، كامرون، گيرشمن، دمرگان و پيرليا خليج فارس بخشى از سرزمينهاى تحت حاكميت عيلاميان بوده است، مى توان به اين نتيجه رسيد كه در غالب دوران حاكميت آنها، خليج فارس نيز جزو قلمرو حكومتشان بوده است. جورج كامرون دراين باره مى گويد: «شيلهاك ـ اين شوشيناك (۱۱۵۱ـ۱۱۶۵ پيش از ميلاد) داراى امپراتورى نيرومندى بود. وى بر «لبان» (بوشهر كنونى) در خليج فارس نيز فرمانروايى داشت، زيرا در آنجا، پرستشگاهى را كه «هوبان ـ نومنا» براى «كيريشيما» ساخته بود. او نيز يك پرستشگاه مشترك هوبان و كيريشيما را بازسازى كرد. «هرودوت» لبه جنوبى امپراتورى هخامنشى را شامل كرانه هاى ايران (در خليج فارس و خليج عمان) كرانه هاى متقابل و جزايرى مانند: قشم، هرمز، لارك، هنگام، بحرين و محرق معرفى كرد. اين نواحى به موجب بند ۶ ستون اول كتيبه بيستون داريوش بزرگ جزو ساتراپ (پادشاهى خودمختار از امپراتورى فدراتيو هخامنشيان) چهاردهم يا پارس بودند. در كل، مرزهاى ايران در اين دوره از خاور به رود جيحون، از باختر به رود فرات، از شمال به قفقاز و از جنوب به بحرين كرانه اى منتهى مى شد كه در زمان ساسانيان هم تقريباً به همين شكل بود. مورخان سده هاى نخستين اسلام مانند «طبرى» معتقدند كه نخستين ساكنان عرب جنوب خليج فارس از اوايل سده سوم ميلادى به آنجا روى آوردند. وى از پادشاهى عرب به نام «ساتيران» (ساطران) نام مى برد كه به بحرين (شامل حساء و قطيف كنونى) حمله مى كرد اما واكنش اردشير بابكان (بنيانگذار امپراتورى ساسانى در ۲۲۶ ميلادى) باعث شكست او شد. دلايل اهميت جزاير براى ايران از جزاير تحت مالكيت ايران در خليج فارس ۶ جزيره (ابوموسى، تنب بزرگ، هرمز، لارك، قشم و هنگام) كه در فواصل كوتاهى از هم قرار دارند، به دليل تشكيل خط قوسى دفاعى ايران اهميت بيشترى دارند. اين خط فرضى، شناخت چگونگى تسلط استراتژيك ايران بر راههاى كشتيرانى در تنگه هرمز را آسان مى كند. ارزش استراتژيك تنب بزرگ به دليل فاصله نسبتاً زياد از تنگه هرمز به تنهايى چندان نيست، اما بخشى از خط قوسى دفاعى ايران را تشكيل مى دهد. تنب كوچك به عنوان نقطه اى ارتباطى و پشتوانه اى براى تنب بزرگ اهميت دارد. ابوموسى نيز به عنوان بخشى از همان خط قوسى دفاعى، داشتن معادن اكسيد سرخ آهن و وجود حوزه نفتى مبارك در آبهاى نزديك آن از اهميت بسيار بالايى برخوردار است.

 

  
; ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۳