هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

بارم بندی کتاب های درسی تغییر یافته جغرافیا

دوره متوسطه

 

بارم بندی کتاب جغرافیای (1)و استان رشته ادبیات و علوم انسانی

 

فصول

عناوین دروس

نوبت اول

دوم

شهریور

اول

درس اول:جغرافیا،علمی برای زندگی

2

0/5

1/5

دوم

درس دوم:نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران درس سوم : نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

7

1/5

4

سوم

درس چهارم :بیابان ها

درس پنجم: انسان و بیابان

3/5

1

1/5

چهارم

درس ششم:اهمیت و نقش جنگل ها 

 درس هفتم :  پراکندگی و انواع جنگل هاو

3/5

1

1/5

ادامه مطلب   
; ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸