هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

سابقه استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش جغرافیا

(امروز در مورد معيار های داوری الگو های تدريس جغرافيا بر مبنای رويکرد فناوری اطلاعات بحثی مطرح شد . بخشی از مطالب تهيه شده در اين مورد را به عنوان نمونه در اين صفحه می خوانيد . مطالب بيشتر را می توانيد در وبلاگ جايگزين من به همين تاريخ ملاحظه فرماييد)

شاید آغاز استفاده از رویکرد فناوری ااطلاعات در اموزش جغرافیا به اولین تلاشها برای ترسیم نقشه های پایه باز گردد . اما مطالعات آماری در حوزه جغرافیای جمعیت ، برنامه ریزی ناحیه ای در حوزه جغرافیای انسانی و مطالعات هیدولوژیکی ، ژئومورفولوژیکی و کلیماتولوژی در حوزه جغرافیای طبیعی بیشترین استفاده را در سالهای اولیه تولد این رویکرد برده اند . در زمینه مهارتهاو امکانات فناوری های جغرافیایی دو حوزه GIS  و GPSحد اکثر استفاده را از این رویکرد برده اند .چه اساسا این دو مقوله بدون به کار بردن رویکرد فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان توسعه به حد امروز را نداشتند. به خصوص ارزش های نتایج تعیین موقعیت جغرافیایی در پروژ های فناوری فضایی ونظامی  قدمتی بیش از سایر علوم برای جغرافیا در استفاده از این رویکرد مشخص می سازد . و فرایند تکاملی آن را شاید با تولید اولین عکس های هوایی در دوران جنگ جهانی اول قرین بدانیم و تا به امروز که تصاوریر رقومی ماهواره ای دنیایی تازه ای را برای فناوری های جغرافیایی پیش چشم آورده است.

-آينده برنامه درسي جغرافيا در عصر اطلاعات و ارتباطات: طبيعتأ‌آموزش جغرافيا نيز همانند ساير آموزش ها از توسعه فناوري در عصر اطلاعات و ارتباطات متاثر خواهد شد و اصراربر حفظ وضع موجود ناشي از عدم درك چنين فضايي در مقابل روي برنامه ريزان ،معلمان و جغرافيا دانان خواهد بود .اما تجربه ثابت كرده است كه جغرافيدانان به دليل  داشتن ديد كل نگر و آرايش و سازماندهي ذهني مبتني بر آموزش هاي جغرافيايي در هر موقيعت جديدي توانسته اند از فرصت ها به بهترين نحو ممكن استفاده نمايند و تهديد هاي بيروني را به فرصت هاي دروني تبديل نمايند .شايد از نادر رشته هاي علمي باشد كه سابقه‌اي بسيار ديرينه در پرداختن به موضوع فناوري اطلاعات در مباحث علمي خود دارد در اين مورد مي توان به سنجش از دور(دوركاوي) و سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي ‌‌G.I.S)) اشاده نمود كه نمو نه هاي آشكاري از ورود فناوري اطلاعات به موضوعات جغرافيايي است و طبيعتأ يكي از راه كارهاي موثر براي ترسيم چشم انداز آينده برنامه هاي درسي جغرافيا د رعصر اطلاعات ,پرداختن به موضوعاتي از اين دست مي باشد .

موارد استفاده از رايانه در آموزش جغرافيا

            همان‌طور كه در بخش‌هاي قبلي نيز اشاره شد، موضوع استفاده از رايانه در آموزش جغرافيا را از دو بعد مي‌توان مورد بررسي قرار دارد. اولاً دانش جغرافيا و ماهيت بين رشته‌اي بودن آن و سوابق به‌كارگيري از اطلاعات رقومي در بخش‌هايي از اين دانش نظير سنجش از دور و G.I.S مطرح است كه هم قابليت‌هايي را فراهم مي‌كند و هم از سوي ديگر، انتظارات را از اين رشته علمي افزايش مي‌دهد. ثانيا امكانات آموزشي كه فناوري اطلاعات (IT) براي ساير موضوعات آموزشي فراهم مي‌كند، مي‌بايست درمورد دانش جغرافيا نيز مورد نظر قرار گيرد و همان‌طوري كه بيان شد، فناوري اطلاعات به دو صورت مي‌تواند امكانات آموزشي دراختيار همه‌ي رشته‌هاي علمي بگذارد:

       1.         بدون اتصال به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني

       2.         با اتصال به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني

در صورت اول: امكاناتي كه وجود دارد عبارت‌اند از: ديسكت‌ها، لوح های فشرده، نرم‌افزارهاي آماري و نرم‌افزارهاي گرافيكي

و در صورت دوم: virtual lab, virtual classroom, tele confrence, e-mail و

            حال با تركيب هر يك از ابعاد امكاناتي و مزيت‌هاي بالقوه جغرافيايي مي‌توان اشكال ديگري از موارد استفاده از رايانه در آموزش جغرافيا را تصوير نمود. مثلاً در بحث G.I.S در شرايط بدون اتصال به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و با اتصال به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني، تفاوت‌هايي ازنظر عملكرد رايانه‌ها وجود خواهد داشت و يا باتوجه به بين‌رشته‌اي بودن جغرافيا، امكان مضاعفي نسبت به ساير علوم انساني و يا علوم تجربي محض در استفاده از رايانه به هر صورت آن به وجود مي‌آيد.

چه موضوعات جغرافيايي را با استفاده از رايانه بهتر مي‌توان آموزش داد؟

            در اين قسمت نيز مي‌توانيم طبقه‌بندي بر مبناي سطح آموزش‌ها قائل شويم. به عنوان مثال موضوعات جغرافيايي كه در سطح عمومي با استفاده از رايانه قابل ارائه هستند، عبارت‌اند از:

        -          بازي‌هاي جغرافيايي

        -          آزمون‌هاي جغرفيايي

        -          مشابه‌سازهاي جغرافيايي

        -          و همه‌ي موضوعات معمولي جغرافيا در همه‌ي ابعادش به صورت منابع اطلاعات جغرافيايي

در بعد تخصصي اين موضوعات ازطريق رايانه‌ها قابل آموزش هستند: كارتوگرافي، نقشه‌خواني، G.I.S و سنجش از دور.

 در محتواي فصل چهارم از كتاب درسي جغرافيا در دوره‌ي پيش‌دانشگاهي كاربرد رايانه در جغرافيا به اين صورت طبقه‌بندي شده است.

            الف- كاربرد رايانه در ارائه‌ي اطلاعات جغرافيايي (با استفاده از CDهاي آموزشي بسياري از موضوعات عام و خاص جغرافيا قابل ارائه هستند.)

            ب- كاربرد رايانه در پردازش اطلاعات جغرافيايي: نرم‌افزارهاي عمومي آماري در پردازش آمارهاي جغرافيايي نظير داده‌هاي هواشناسي و جمعيت مي‌توانند مورد استفاده قرار گيرند.

            ج- جغرافيا و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني: جغرافيا نيز مانند هر رشته‌ي علمي و يا هر موضوع مشخصي در شبكه‌هاي اطلاع‌رساني قابل جست‌وجو است.

            د- ارتباط با جغرافيدانان ديگر كشورها: اميد است جغرافيدانان ايران از چنين امكاني كه به‌وجود آمده است، براي تبادل نظر و اعتلاي دانش جغرافيا استفاده كنند.

            هـ- پردازش اطلاعات جغرافيايي: بهترين مثال در اين زمينه استفاده از نرم‌افزار ادريسي است كه مي‌تواند با استفاده از داده‌هاي رقومي ماهواره‌اي به تحليل مشخصات هر منطقه اقدام نمايد.

            و- مشابه‌سازي مدل‌هاي جغرافيايي به وسيله‌ي رايانه: در صورتي كه اين توانايي در معلمان جغرافيا تقويت شود كه بتوانند برنامه‌نويسي رايانه‌اي را بياموزند و يا با همكاري يك برنامه‌نويس رايانه‌اي مشتركاً اقدام به تهيه برنامه‌هاي virtual lab يا آزمايشگاه‌هاي مجازي بنمايند. بسياري از موضوعاتي كه امكان حضور در محل براي مشاهده و تعقيب فرايند آن وجود ندارد، ازطريق رايانه‌ها قابل نمايش هستند. از جمله فرسايش‌ها اعم از بادي يا آبي آن، تغيير كف اقيانوس‌ها، نحوه‌ي عملكرد آتشفشان‌ها به هنگام انفجار و

  
; ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤


نقشه پهنه بندی خطر صاعقه

واحد خبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور - نقشه پراکندگي صاعقه در جهان توسط سازمان فضايي ايالات متحده NASA با اهداف امنيتي و اقتصادي تهيه شده است. هر ساله صاعقه باعث کشته شدن تعداد زيادي انسان، حيوانات اهلي و وحشي، هزاران مورد آتش سوزي، ميليون ها دلار خسارت به ساختمانها، سيستمهاي ارتباطي، خطوط نيرو و سيستمهاي الکترونيکي مي شود لذا نقشه اي که پراکندگي صاعقه در جهان را نشان دهد بايد بسيار با ارزش باشد و به همين دليل سازمان فضايي آمريکا اقدام به تهيه اين نقشه نموده است.
   منطقه سياه رنگ در مرکز آفريقا محل بيشترين و بزرگترين فعاليت صاعقه ها در جهان مي باشد. مناطق قرمز، نارنجي و زرد داراي فعاليت زياد و مناطق سفيد و آبي داراي فعاليت پاييني هستند. اين سازمان همچنين داراي ماهواره هايي است که بصورت همزمان اطلاعات مربوط به صاعقه ها را برداشت و گزارش مي نمايند. از اطلاعات بدست آمده از نقشه پهنه بندي خطر صاعقه در مواردي مانند تشخيص طوفانهاي شديد و اعلام هشدار، ديابي مسير طوفانها، خطرات هوايي، پيش بيني احتمال وقوع آتش سوزي در جنگلها و ... استفاده کرد.
  

  
; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٤


کشف جديد در مورد زمين

هسته‌ي خارجي زمين كه تركيبات آن تاكنون يك راز بوده از آهن و منيزيم بوجود آمده است. اين كشف توسط تيم بين‌المللي دانشمندان در دانشگاه لينكوپينگ سوئد (Link ping University in Sweden) انجام گرفته و در فيزيكال ريويو لترز(Physical Review Letters) منتشر شده است. اين كشف گامي بزرگ بسوي پيش‌بيني زلزله خواهد بود.
   به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بلاگر http://myphysics.blogfa.com/ نوشته است: اين تيم توانست تحت شرايط بسيار بالاي فشار، آهن را با منيزيم تركيب كند.
   پروفسور ايگنور ابريكوسوف (Igor Abrikosov) استاد فيزيك نظري مي‌گويد؛ براي مدل بندي آنچه كه در داخل زمين روي مي‌دهد بايد تركيبات هسته را بشناسيم. در هسته‌ي زمين دما 6 هزار درجه و فشار 3ميليون برابر فشار اتمسفر است و به صورت آزمايشگاهي نمي‌توان آن را مطالعه كرد. با وجود اين، تنها آهن را دربرنمي‌گيرد و عناصر ديگري مانند سيليكون، سولفور و اكسيژن به عنوان تركيبات آن پيشنهاد شده‌اند و منيزيم با اين كه عنصر فراواني مي‌باشد جزو آنها نبوده است.
   اين به دليل آن است كه فكر مي‌شده منيزيم و آهن در حالت مذاب تركيب نمي‌شوند. چون حجم اتمي نسبت به منيزيم خيلي كوچك است. اما با توضيحات پروفسور ايگنور ابريكوسوف اگر فشار افزايش يابد كاهش حجم در منيزيم خيلي سريعتر از آهن است.
   معلوم شده كه مي‌توانيم تركيبات آهن و منيزيم را در فشارهاي پاييني حدود 200هزار اتمسفر نيز داشته باشيم. اين يافته به انجام تحقيقات جديدي براي كاربردهاي صنعتي خواهد انجاميد.

عنوان مقاله اصلی:

 “Beating the miscibility barrier between iron and magnesium by high-pressure alloying”

سایر اعضا:

L. Dubrovinsky, N. Dubrovinskaia , I. Kantor, W. A. Crichton, V. Dmitriev, V. Prakapenka, G. Shen, L. Vitos, R. Ahuja, and B. Johansson

این مقاله در جلد ۹۵ شماره ۲۴ Physical Review Letters به چاپ رسیده است.

  
; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤


شواهد تشكيل يك ريفت در اتيوپي

واحد خبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور – Geology: محققان آمريكايي با مطالعه صحرايي اتيوپي به اين نتيجه رسيدند كه ممكن است يك ريفت عظيم در آينده در اين منطقه شكل گيرد. اين ريفت شواهدي را در سپتامبر نشان داده و سپس با زمين لرزه ها و فورانهاي ولكانيكي همراه مي باشد. اين ريفت در حدود 13 فوت عرض و 40 مايل طول خواهد بود.

  
; ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٤


جابجايی قطب شمال

واحد خبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور – Sciencedaily: بعد از 400 سال پايداري، در قرن اخير قطب شمال مغناطيسي نزديک به 1100 کيلومتر به داخل اقيانوس منجمد حرکت کرده است و در 50 سال آينده از شمال کانادا به سيبري برسد. در صورت بروز اين اتفاق ديگر سيبري شفق قطبي نخواهد داشت. ژوزف استونر، از دانشگاه ايالتي ارگان در گزارشي در مرکز ژئوفيزيک آمريکا در سان فرانسيسکو گفت: اما حرکت سريع و شگفت انگيز قطب هاي زمين باعث تغييرات زيادي در سطح زمين نمي شود، ما قبلا هم معکوس شدن ميدان مغناطيسي زمين را داشته ايم. اين مي تواند بخشي از نوسانات نرمال باشد و مجددا با گذشت زمان به سمت کانادا حرکت کند. در اين حرکت شرايط متفاوتي وجود دارد. محاسبه موقعيت قطب شمال مغناطيسي در حدود قبل از 400 سال اخير مي تواند در شناسايي جهت حرکت مفيد باشد. در حاليکه قطب در سال 1838 به جنوب پنسيلوانيا در آمريکا رسيد. اين حرکات براي شناسايي زمين توسط دانشمندان مفيد است.

  
; ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤


اگر زمين يک درجه گرمتر شود تغييرات بيسابقه ای پديد می آيد

http://www.bbcpersian.com

 

در حالی که سياستمداران در اجلاس مونترال کانادا درباره اقداماتی که ممکن است برای جلوگيری از گرمترشدن هوای کره زمين در آينده به عمل آيد سرگرم مذاکره اند، يک دانشمند بلندپايه در زمينه تغييرات جوی گفته است که جهان برای اين که بتواند با گرمتر شدن هوا مقابله کند تنها ده سال فرصت دارد و پس از گذشت اين مدت نجات کره زمين امکان پذير نخواهد بود.

دکتر جيمز هنسن، دانشمندی که برای اولين بار هشدارداد که در صورتی که توليد گازهای گلخانه ای در سطح فعلی ادامه يابد، هوای کره زمين بصورت فاجعه آميزی گرمتر خواهد شد، در جلسه کارشناسان تغييرات جوی در سانفرانسيسکو گفت که تنها يک درجه گرمتر شدن هوای کره زمين سبب خواهد شد که تغييراتی در آب وهوای کره زمين پديدار شود که از بيش از نيم ميليون سال تاکنون بی سابقه خواهد بود.

هم اکنون تحقيقاتی که توسط دانشمندان آمریکايی و کانادايی صورت گرفته نشان می دهد که مواد شيميايی که به مقدار زياد وارد جو می شود سبب شده که ترميم سوراخ شدن لايه ازن در قطب شمال بيش از مدتی که تصور می شد طول بکشد.

اين هشدار، خطر تغييرات جوی را از آنچه تا کنون تصور می شد قريب الوقوع تر می سازد، ولی دکتر هنسن گفت که اقدامات مصممانه در زمينه کارآيی انرژی بخصوص برای خودروها، می تواند به نوعی ايجاد ثبات کمک کند. دکترهنسن افزود که البته اين کارآيی بايد همراه با اتخاذ تدابيری برای کنترل گازهای گلخانه ای از جمله گاز متان باشد.

مقاومت در برابر اتخاذ تدابيرلازم

شرکت کنندگان در کنفرانس مورد بحث معتقد بودند که گروه های بخصوص ذينفع، از جمله صنايع اتومبيل سازی، سد راه اقدامات لازم می شوند. به عقيده اين کارشناسان، مردم سرعت وخيم تر شدن اوضاع جوی را درک نکرده اند و به اين موضوع توجه ندارند که آب شدن کوه های يخ در مناطق قطبی می تواند سبب شود که سطح آب اقيانوس ها در هر قرن بين يک تا پنج متر بالا بيايد.

دکتر دری امانوئل، ديگر از کارشناسان افزايش طوفان ها در سال اخير را ناشی از همين تغييرات جوی دانست و گفت برخلاف ادعای مقامات رسمی ذیربط در آمريکا افزايش تعداد اين طوفان ها صرفا يک روند طبيعی نيست.

دکتر امانوئل همچنين مقامات آمريکا را متهم کرد که مانع اظهار نظر دانشمندانی می شوند که با او در اين زمينه هم عقيده هستند.

مخالفت آمريکا با بحث از گرمايش زمين

در همين حال، در کنفرانس تغييرات جوی سازمان ملل متحد در مونترال، هيئت آمريکايی با پيشنهاد کانادا مبنی بر آغاز مذاکرات رسمی در مورد نحوه جلوگيری از گرم تر شدن هوای کره زمين مخالفت کرده است.

مخالفت آمريکا در حالی است که چهارشنبه، ۷ دسامبر، مرحله نهايی اين مذاکرات شروع می شود در حالی که چندين مسئله مهم حل نشده باقی مانده اند.

از ده روز قبل تا کنون مقامات ارشد سرگرم بحث و گفتگو در اين زمينه بوده اند و در خارج محل کنفرانس، طرفداران محيط زيست و دانشگاهيان سرگرم پخش جزواتی بوده اند که در آن برخی دولت ها در گرمتر شدن هوای کره زمين مقصر معرفی شده اند.

مقامات شرکت کننده در کنفرانس در باره شمار زيادی از مسائل عملی که بيشتر درباره راه های اجرای پيمان کيوتواز جمله کاهش توليد گازهای گلخانه ای به توافق رسيده اند و آنچه که اکنون باقی مانده موضوعات دشوارتر بخصوص دستورکار سياسی است.
مهمترين موضوع، نحوه برخورد با مسئله گرم تر شدن هوای کره زمين درآينده است و دولت کانادا در اين زمينه پيشنهاداتی داده است که ناظر بر کاهش توليد گازهای گلخانه ای توسط کشورهای صنعتی است.

به نظر می رسد که واکنش به اين پيشنهادات عمدتا مثبت بوده است و چين و استراليا که با مفاد پيمان کيوتو در مورد کاهش گازهای گلخانه ای مخالفت کرده بودند از جمله کشورهايی اند که اين پيشنهادات را پذيرفته اند.

ولی هند، کشورهای عضو اوپک و مهمتر ازهمه آمريکا هنوز تسليم اين پيشنهادات نشده اند.

  
; ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤


اینورژن چیست؟

 

اين روز های آلودگی تهران سبب تعطيلی مدارس شده و بيشترين سوالی که مطرح می شود اين است که علت بروز اين آلودگی چيست ؟و چرا اغلب در فصل های سرد سال اتفاق می افتد . مهمترين دليل وضعيت بحرانی هوای شهر های بزرگ صنعتی در تمام جهان بروز پديده اينورژن يا وارونگی هواست .

 در شرايط عادی به علت صعود هوای گرم و سبک نزديک زمين و جايگزين شدن هوا سرد و سنگين قسمت های فوقانی آتمسفر نوعی پالايش در هوای محلی اتفاق می افتد . اما چنانچه به دليل ورود يک جبهه هوای پايدار که از مشخصات آن سردی دمای آن است . ممکن است جای هوای سرد قسمت فوقانی با هوای گرم قسمت پايينی عوض شود و نوعی وارونگی در شرايط لايه های آتمسفر بوجود آيد .

در نتيجه امکان صعود هوای رگم و سبک و طبعا آلوده به لايه های بالايی وجود نخواهد داشت و اصطلاحا مواد آلاينده در نزديکی سطح زمين به دام می افتند . موجب بروز حالت بحرانی می شوند.

از علائم بروز اين حالت . کاهش شفافيت آتمسفر  و کاهش ديد ؛سوزش چشم ُ؛سوزش گلوو سردرد است . بخصوص برای کودکان و بيماران تنفسی که مجاری تنفسی آنان بسيار حساس است تفس چنين هوايی موجب بروز بيماری های حاد خواهد شد . ورزش و انجام فعاليت های بدنی شديد در چنين هوای برای همه افراد مضر است . معمولا هر دوره اينورژن حدود ۷۲ ساعت به طول می انجامد . مگر آنکه جبهه پايدار ديگر به محل برسد و مدت عمر اين وضعيت را طولانی تر کند

در فصول سرد سال به دليل افزايش مدت زمان شب  مساله پايداری هوا تشديد می شود از اين رو اغلب اين پديده در اواسط پاييز تا اواسط زمستان رخ می دهد.

  
; ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤


تهيه نقشه از اعماق يخ هاي قطب جنوب

 

دانشمندان انگليسي با همکاري دانشمندان آمريکايي توانستند نقشه اي دقيق از اعماق يخ هاي غرب قطب جنوب تهيه نمايند.
   خبرگزاري علوم ايران به نقل از پايگاه اينترنتي بي.بي.سي گزارش داد: محققان با استفاده از پيشرفته ترين تجهيزات نقشه اي دقيق از اعماق يخ هاي قسمت هاي غربي قطب جنوب تهيه کردند. اين نقشه حاوي اطلاعات دقيقي بوده و شامل تمام کوه ها و درياچه هايي مي شود که در زير توده هاي عظيم يخ قرار دارند. هدف اصلي از تهيه اين نقشه بررسي تأثير تغييرات جوي بر يخ هاي اين منطقه و رابطه ذوب شدن يخ ها و افزايش سطح آب ها بوده است.
   به گفته محققان اگر تمام يخ هاي اين منطقه آب شود 3/1متر به ميزان آب درياها اضافه خواهد شد. با تهيه اين نقشه مي توان تأثير افزايش دما بر يخ هاي قطب جنوب را با دقت بيشتري بررسي کرد و ميزان اضافه شدن آب درياها را نيز با دقت اندازه گيري کرد.

منبع: ngdir

  
; ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳۸٤


خطرات سونامي براي سواحل امارات

 

 

 

 

يك دانشمند زمين شناس آمريكايي و استاد دانشگاه شهر «العين» امارات معتقد است كه توفان‌هايي همانند «سونامي» ممكن است در خليج فارس نيز رخ دهند. «بنجامين جردن» در گزارش «خطرات سونامي براي سواحل امارات» كه روز سه‌شنبه در كنفرانس بين المللي دبي قرائت شد، در عين حال خاطرنشان كرد كه اين توفان‌هاي احتمالي در خليج فارس به اندازه سونامي قوي نخواهند بود چرا كه خليج فارس عمق زيادي نداشته و از اقيانوس هند فاصله دارد. با اين حال وي معتقد است كه اين خطر بايد در طرح‌هاي عمراني و توسعه خطوط ساحلي و قبل از هر چيز در احداث ساختمان‌هاي مسكوني و هتل ها در مناطق ساحلي امارات مورد توجه قرار گيرد. به عقيده اين استاد زمين‌شناسي، در اين سواحل بايد به احداث ساختمان‌هاي ضد لرزه، كاشتن درخت هاي نخل و بيشه‌هاي درخت كرنا و همچنين احداث سيستم هشدار دهنده بلاهاي آسماني اقدام شود. تحقيقاتي كه مركز بين المللي محيط زيست، تحت مديريت «فيضل پاريش» دانشمند مالزيايي انجام شده، ثابت كرده‌اند كه بهترين حفاظت كننده واقعي در برابر اين طوفان‌ها جنگل‌هاي درخت كرنا و همچنين حراست ساحل، حفاظت تپه‌هاي مرجاني و رستني‌هاي كف دريا از تخريب مي‌باشند كه پيامدهاي آن را تا 90 درصد پايين مي‌آورند. گفتني است پس از زمين‌لرزه ششم آذرماه جزيره قشم (خليج فارس) كه پس‌لرزه‌هاي آن تا بزرگي 4/4 ريشتر در كشورهاي امارات و عمان به وقوع پيوست، خطر زلزله و تبعات آن بيش از پيش مورد توجه كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس قرار گرفته است

منبع:ngdir

  
; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٤


اروپا سردتر مي‌شود

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۹/۱۰‬

دانشمندان مركز ملي مطالعات اقيانوس شناسي در بريتانيا مي‌گويند: تغيير در جريانهاي آب اقيانوس اطلس، احتمالا باعث سردتر شدن هواي اروپا در طي چند دهه آينده مي‌شود.

به گزارش بي‌بي‌سي، اين دانشمندان معتقدند جريانهاي آبي كه از خليج مكزيك به طرف شمال اقيانوس اطلس در حركت هستند ضعيف شده و گرماي كمتري به شمال اروپا مي‌رسانند.

حاصل مطالعات آنها كه در نشريه علمي "طبيعت" (‪ (Nature‬منتشر شده، بر تحقيقات ‪ ۵۰‬ساله در اقيانوس اطلس متكي است.

آنها مي‌گويند: رهبران سياسي اروپا بايد برنامه‌هاي آينده‌شان را براي اروپايي سردتر و نه گرمتر بريزند.

اين يافته‌ها از يك طرح تحقيقي ويژه بريتانيا در مورد تحولات بالقوه و سريع جوي در اروپا بدست آمده است.

اصل مساله به جريان آب گرم خليج مربوط است.

اين جريان پس از عبور از كارائيب به دو شاخه تقسيم مي‌شود كه يكي به طرف شمال شرقي اروپا ادامه مي‌يابد و ديگري با يك چرخش، به منطقه استوائي اقيانس اطلس بر مي‌گردد.

از جرياني كه به شمال شرق حركت مي‌كند حرارت به جو وارد مي‌شود و همين حرارت است كه باعث گرمي زمين اروپا مي‌شود.

"هري برايدن" پژوهشگر مركز ملي اقيانوس شناسي در دانشگاه "ساوتهمپتون" بريتانيا مي‌گويد: "اين جريان مثل رادياتوري عمل مي‌كند كه حرارتش را به جو مي‌دهد."
وي افزود: "حرارتي كه از اين جريان آزاد مي‌شود تقريبا معادل توليد يك ميليون نيروگاه است"
اين جريان آب گرم تا وقتي به مناطق شمالي اروپا در گرويلند و ايسلند برسد، سرد شده و بتدريج با رفتن به اعماق اقيانوس، جريان بازگشتش آغاز مي‌شود.

آب‌هاي سردتر به طرف جنوب حركت مي‌كنند و در نتيجه مداري ساخته مي‌شود كه در آن، آب‌هاي گرم در سطح اقيانوس اطلس به طرف شمال در حركت هستند و آب‌هاي سرد در اعماق صدها يا هزاران متري اقيانوس، به طرف جنوب مي‌روند.

دانشمنداني كه در فلوريدا جريان آب گرم به طرف شمال را زير نظر دارند، مي گويند: مقدار اين آب در ‪ ۵۰‬سال گذشته تقريبا تغيير نكرده است.

اما پژوهشگران بريتانيائي كه جريان بازگشت آب سرد به طرف جنوب را نظارت مي‌كنند، مي‌گويند: حجم اين آب‌ها در نيم قرن گذشته، كاهش شديدي پيدا كرده است.

هري برايدن مي‌گويد: "ما شاهد ‪ ۳۰‬درصد كاهش در جريان برگشت آب سرد به طرف جنوب بوده‌ايم."
"بنابراين نتيجه‌گيري اين است كه ما در سال ‪ ۲۰۰۴‬جريان بزرگتري از آبي كه به طرف بخش استوائي اقيانوس حركت مي‌كند، داشته‌ايم و متعاقبا حرارت كمتري به سواحل اروپائي رسيده است."
مدلهاي رايانه‌اي تحولات جوي پيش بيني مي‌كنند كه اين جريان كمربندي آب گرم و سرد در آتلانتيك شمالي، با كاهش جدي و يا حتي قطع كامل روبرو شود.

آنچه رخ مي‌دهد اين است كه هرچه يخ‌هاي قطب شمال بيشتر ذوب شوند و رودخانه‌هاي قطبي سرعت بيشتري پيدا كنند (اتفاقاتي كه وقوع آنها ثبت شده) آب اقيانوس‌هاي شمالي كم نمك تر مي‌شود.

كم نمك تر بودن يعني غلظت كمتر داشتن و در نتيجه پايين نرفتن آب و بالاخره ضعيف تر شدن جريان چرخشي آب گرم و سرد.

البته پژوهشگران مركز ملي مطالعات اقيانوس شناسي مي‌گويند: هنوز نتيجه گيري آنها از اين تحقيقات به اثبات نرسيده است.

به گفته اين پژوهشگران، تحليل‌هاي آنها مبتني بر پنج بار اندازه‌گيري در فاصله نيم قرن است.

اما اگر اين نتايج با جمع آوري اطلاعات بيشتري به اثبات نيز برسد، به اعتقاد برخي دانشمندان، دلايل پيشامد آن روشن نخواهد شد.

آنها مي‌گويند: ممكن است تمام اين تغييرات ناشي از تغييرپذيري طبيعت باشد و نه تغييرات جوي ناشي از عملكرد انسان.

"مايكل شلزينگر" يكي از برجسته‌ترين كارشناسان مدل‌هاي هوا شناسي و جريان‌هاي آب در اقيانوس‌ها در دانشگاه ايلينوي، معتقد است، جريان‌هاي آب در آتلانتيك شمالي يك دور تكراري ‪ ۷۰‬ساله قوي شدن و ضعيف شدن دارند.

به هرحال، پژوهش‌ها و اندازه‌گيري اين تغييرات ادامه پيدا خواهد كرد، زيرا پيامدهاي چنين تغييراتي اگر آنطور كه "مايكل شلزينگر" مي‌گويد ادواري نباشد و همچنين بازگشت آب‌هاي گرم بيشتر به طرف مناطق استوائي، تاثيرات شديدي بر آب و هواي آفريقا، كارائيب و آمريكاي جنوبي خواهد گذاشت.

  
; ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ آذر ۱۳۸٤


نمايشگاه بين‌المللي كتاب‌هاي كاربردي و دانشگاهي در تهران برپامي‌شود

 

 

 

سومين نمايشگاه بين‌المللي كتب كاربردي و دانشگاهي، همزمان باهفته پژوهش ‪ ۲۲‬آذر ماه در محل دايمي نمايشگاه‌هاي تهران برگزار مي‌شود.


به گزارش روز سه‌شنبه دفتر ارتباطات رسانه‌اي نمايشگاه بين‌المللي كتب كاربردي و دانشگاهي، بيش از ‪ ۷۰۰‬ناشر، ‪ ۳۵‬هزار عنوان كتاب در موضوع‌هايي شامل مهندسي، علوم انساني ،علوم پزشكي ، هنر ،كشاورزي و ساير رشته‌هاي مرتبط در اين رويداد فرهنگي عرضه مي‌شود.

در نمايشگاه بين‌المللي كتاب‌هاي كاربردي، جديدترين عنوان‌هاي منتشره در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي، بدون محدوديت خريد به متقاضيان عرضه مي‌شود.

اين نمايشگاه كه باني آن مركز تحقيقات علمي كشور است تا ‪ ۲۶‬آذرماه جاري برگزار خواهد شد.

 

  
; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤


افزایش دما در اروپا ۳۵درصد بیشتر از میانگین جهانی است

 

 

مقامات محیط زیست اروپا اعلام کردند: افزایش دما در قاره اروپا ۳۵درصد بیشتر از میانگین جهانی آن است.

شبکه تلویزیونی بی بی سی روز سه شنبه اعلام کرد: به گفته سازمان محیط زیست اروپا درحال حاضر تغییرات آب وهوایی مهمترین دغدغه محیط زیستی در این قاره محسوب می شود.

بی بی سی درعین حال از برگزاری کنفرانس تغییرات جوی سازمان ملل متحد در "مونترال" کانادا خبر داد.

این نخستین کنفرانس تغییرات جوی سازمان ملل از زمان به اجرا گذاشتن موافقتنامه "کیوتو" در اوایل سالجاری است.

منبع: ايرنا

  
; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤


تلاش سازمان ملل برای رفع اختلاف درباره گرمايش هوا

 

http://www.bbcpersian.com

گرينويچ - دوشنبه 28 نوامبر 2005

تلاش سازمان ملل برای رفع اختلاف درباره گرمايش هوا

اولين کنفرانس سازمان ملل درباره تغييرات اقليمی از زمان انعقاد توافقنامه کيوتو با حضور بيش از ده هزار نفر در شهر مونترال کانادا برگزار می شود.

اين همايش از ۲۸ نوامبر تا ۹ دسامبر با حضور نمايندگان ۱۸۹ دولت، گروه های حامی حقوق بشر و شرکتهای کوچک و بزرگ در جريان خواهد بود. شرکت کنندگان ضمن بررسی راه های مبارزه با گرم شدن هوای جهان، نقشه راه جهان برای دوره بعد از انقضای پيمان کيوتو در سال ۲۰۱۲ را تهيه خواهند کرد.

استفان ديون، وزير محيط زيست کانادا، درباره لزوم مهار گرمايش ناشی از فعاليت بشر گفته است: "ما چاره ديگری نداريم. تغييرات آب و هوا بدترين تهديد فراروی جهان از منظر محيط زيست است، زيرا رابطه ما با سياره زمين را به مخاطره انداخته است."

با اين حال انتظار می رود شرکت کنندگان درباره راه های رسيدن به اهداف کاهش گازهای گلخانه ای اختلاف نظر شديدی داشته باشند. رای منفی در اين اجلاس به پيشنهادها می تواند پيشرفت بيشتر را مختل کند.

کاناد به عنوان ميزبان کوشيده است فرمولی بيابد تا آمريکا، ساير کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بتوانند بر سر بيانيه واحدی درباره مسير آينده به توافق برسند.

اما هارلن واتسون، مذاکره کننده اصلی آمريکا به وب سايت بی بی سی گفت که واشنگتن با پيشنهاد کانادا قويا مخالفت خواهد کرد. وی گفت که هر گونه ابراز تعهدی تحت پيمان کيوتو، خام خواهد بود.

جورج بوش، رييس جمهور آمريکا اعلام کرده است که اجرای پيمان کيوتو به بيکاری شمار زيادی از آمريکايی ها منجر می شود و به اشتباه کشورهای در حال توسعه را حذف می کند. وی بر استفاده از فناوری های نو تاکيد دارد.

با اين حال لرد می، رييس انجمن سلطنتی بريتانيا خواستار اقدامی فوری در برخورد با گرم شدن آب و هوای زمين شد. وی هشدار داد که عواقب هرگونه درنگ با اثرات تسليحات کشتار جمعی قابل قياس است.

  
; ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤


دانشمندان سن ماه را تعیین کردند

 

دانشمندان آلمانی و انگلیسی برای اولین بار سن دقیق ماه را اندازه گیری کردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی آنانوا، پژوهشگران دانشگاه آکسفورد و دانشگاههای کلن و مانستر سن ماه را ۴/۵۲۷میلیارد سال تعیین کرده اند.

این محاسبه که با استفاده از جدیدترین فناوری انجام شده است دقیق ترین محاسبه سن ماه در تاریخ بشر محسوب می شود.

این محققان مرکب از فلزشناسان آلمانی و انگلیسی تاریخ تولد احتمالی ماه را از طریق بررسی سنگهایی که فضانوردان آپولو با خود به زمین آوردند مشخص کردند.

آنها میزان تجزیه یک ایزوتوپ خاص ماده معدنی تنگستن (تنگستن (۱۸۲را که در سنگهای کره ماه فراوان است اندازه گرفتند تا دریابند چقدر از عمر این سنگها گذشته است.

تمام ایزتوپ های رادیواکتیو متلاشی می شوند و با گذشت زمان به فراورده های مختلف هسته ای تبدیل می گردند.

محققان نسبت مقدار ایزوتوپ والد رادیواکتیو را به مقدار فراورده هسته ای فرزند پیدا کردند و با دانستن سرعت تجزیه ایزوتوپ والد توانستند عمر این سنگ را مشخص کنند.

این محاسبه درحال حاضر بهترین محاسبه تعیین عمر ماه محسوب می شود.

منبع: ايرنا

  
; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤


کشف کهکشان عظيم Big Baby در گوشه اي در فضا

واحدخبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور- تصاوير جديد از کهکشان Big Baby نشان مي دهد که موقعيت big baby نسبت به زمين خيلي دورتر از کهکشانهايي است که تا بحال کشف شده است بنظر اختر شناسان اين کهکشان بطور شگفت آوري شکل گرفته است. در حقيقت هدف اصلي آنها پي بردن به شرايط تشکيل اين کهکشان مي باشد.
   ريچارد اليس اخترشناس موسسه تکنولوژي کاليفرنيا (Caltech) در اين زمينه مي گويد: اگر به گذشته برگرديم زمانيکه جهان فقط 6 درصد سن فعلي خود را داشت پي مي بريم که اين کهکشان توده اي مرکب از ستارگاني بوده که بزرگي آن در حدود 8 برابر کهکشان راه شيري بوده است .
   وقتي جهان فقط 800 ميليون سال سن داشت اين کهکشان وجود داشته است دانشمندان عمر جهان را در حدود 14بيليون سال مي دانند.
   ريچارداليس مي گويد تشکيل ستاره اي جديد و فرايندهايي که منجر به متلاشي شدن اين کهکشان مي شود ممکن است خيلي زودتر از زماني است که ما فکرمي کنيم

 

  
; ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤


هفته جهاني فضا

واحد خبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور- سازمان فضايي ايران به مناسبت هفته جهاني فضا و روز ششم آن يعني "فضا و فناوري اطلاعات (ماهواره هاي ايراني)" همايشي را صبح فردا در محل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار مي کند.
   اين همايش يکروزه از ساعت 9 صبح فردا با تلاوت آيات قرآن کريم آغاز مي شود . در اين روز 4 سخنراني توسط اساتيد ارائه مي گردد.
   سخنران اول جناب آقاي مهندس موسوي مي باشد که در مورد ماهواره سينا توضيح مي دهد.سخنرانان بعدي به ترتيب آقايان مهندس عروتي نيا ( ماهواره زهره) ، دکتر حکاک (ماهواره مصباح) و دکتر حاج قاسم ( SMMS) مي باشند.
   بدين وسيله از تمامي دانشجويان رشته هاي هوافضا ، سنجش از دور ، برق و الکترونيک و مخابرات به منظور شرکت در اين همايش دعوت بعمل مي آيد.
   علاقه مندان مي توانند براي شرکت در اين همايش به آدرس خيابان سعادت آباد ، خيابان 14 - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مراجعه نمايند.

  
; ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤


ابداع روش جديد تصفيه آب اقيانوس‌ها

 

 

دانشمندان چيني به ارائه روش جديدي در خصوص به دست آوردن آب آشاميدني مناسب از آب اقيانوس‌ها با درجه شوري كمتر از ‌٢/٠ درصد موفق شدند.

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «شي پوژون» از اعضاي اين گروه تحقيقاتي از نكات جالب اين طرح درصد بسيار پايين شوري آب به دست آمده مي باشد.

بنابر اين گزارش براي تصفيه هر تن آب اقيانوس به اين روش تنها چهار يوان هزينه مي‌شود.

در همين حال يك كميته تحقيقاتي از وزارت آموزش چين ضمن تاييد اين روش جديد اعلام كرد كه مي‌توان از آن در آزمايش‌هاي گسترده‌تر استفاده كرد.

گفته مي‌شود كه در صورت تاييد اين روش جديد تنها از درياي «بوهايي» چين سالانه ‌٣٠ ميليارد متر مكعب آب آشاميدني به دست خواهد آمد.

  
; ساعت ٦:٥٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤


خانه هاي شناور

   همشهری سه شنبه ۱ آذر ۱۳۸۴ - - ۳۸۵۶

اگرچه سيل و توفان يك پديده هميشگي ست، اما تا كنون هلند با آب و هواي توفاني بسيار سهمگين مواجه نشده است.
بعد از توفان كاترينا كه به سيل ويرانگري در آمريكا مبدل شد، بسياري از معماران و برنامه ريزان شهري به فكر چاره اي براي مقابله با تخريب گسترده اين پديده طبيعي افتادند. موقعيت طبيعي هلند شباهت بسياري با نيواورلئان دارد چراكه پيش بيني مي شود با سيلي قوي، 26 درصد كشور هلند زير دريا رود. برخي از معماران هلندي به جاي اينكه جنگ پرهزينه خود را عليه دريا ادامه دهند خانه هايي را طراحي كردند كه حتي در مواقع سيل هم بتوان در آن زندگي كرد. ساخت خانه هاي آبي خاكي در زمين هاي كنار ساحل دريا و مقاوم در برابر جزر و مد زياد، يك نمونه از ايده هاي ابتكاري ست. هنگامي كه دريا دچار جزر و مدهاي شديد مي شود اين نوع خانه ها تا حدود 5 متر از سطح زمين شناور مي شوند و روي دو چوب لنگرگاهي ليز مي خورند

  
; ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤


گسترش بيابان هاي زمين

واحد خبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور-

 گزارش تازه اي که توسط ائتلافي از دانشمندان تهيه شده است حاکي است که گسترش بيابان هاي زمين يک معضل فزاينده است که تلاش هاي جهاني براي مقابله با فقر و گرسنگي را به خطر مي اندازد. اين گروه مي گويد که مديريت غلط در بخش کشت و استفاده سوء از شبکه هاي آبياري در برخي مناطق، فشار غيرقابل تحملي بر نواحي خشک وارد آورده است. اين تيم که تحت نظارت سازمان ملل است تخمين مي زند که وضعيت 10 تا 20 درصد مناطق خشک هم اکنون بدتر شده و هشدار مي دهد که در صورت تغيير نيافتن عادات بشر، اين مناطق لم يزرع خواهد شد و زندگي ميليون ها نفر را ناگوارتر خواهد کرد. گزارش آنها تحت عنوان "اکوسيستم ها و رفاه بشر: بيابان زايي" آخرين سندي است که توسط پروژه "ارزيابي هزاره اکوسيستم" (MA) تهيه مي شود. اين مطالعه چهارساله با هزينه 22 ميليون دلار و با کمک 1300 کارشناس از 95 کشور جهان انجام شده و دقيق ترين معاينه وضعيت مناطق خشک زمين تا به امروز توصيف مي شود. نويسندگان اين گزارش مي گويند که جلوگيري از تنزل مناطق خشک به مناطق بياباني يک مشکل عظيم جهاني است. آنها مي نويسند: "با توجه به ميزان جمعيتي که در مناطق خشک زندگي مي کنند، شمار کساني که از بدل شدن آنها به بيابان زيان خواهند ديد احتمالا بيش از هر مشکل زيست محيطي ديگر معاصر است."
   طوفان غبار
   مناطق خشک 41 درصد سطح خشکي هاي زمين را مي پوشانند و در حال گسترش هستند. اين مناطق محل سکونت تقريبا دو ميليارد انسان از جمله فقرزده ترين مردمان در آسياي ميانه و شمال آفريقاست. يکي از بزرگترين مشکلات اين است که با خشک تر شدن زمين، خاصيت حاصلخيزي آن از بين مي رود. اين وضع باعث افزايش فقر و افزايش شمار پناه جويان مي شود. نويسندگان اين گزارش تخمين مي زنند که طي 30 سال آينده توام با خشک تر شدن زمين هزاران نفر نيازمند نقل مکان به سکونتگاه هاي تازه و روي آوردن به عادات تازه خواهند بود. اين گزارش مي گويد که دامنه تاثير اين پديده از نواحي خشک بسيار فراتر مي رود. طوفان هاي غبار از صحراي گبي در آسيا و صحراي آفريقا مسوول مشکلات تنفسي در مناطقي به دوردستي آمريکاي شمالي خواهد بود. اوريل سافريل، استاد دانشگاه عبري بيت المقدس و از نويسندگان اين گزارش گفت که فشار جمعيتي و مديريت غلط زمين از عوامل اين روند است. مديريت بهتر کشت، آبياري دقيقتر و اتخاذ استراتژي هايي براي ايجاد اشتغال براي مردمي که در نواحي خشک زندگي مي کنند مي تواند به حل مشکل کمک کند.

  
; ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤